Stowarzyszenie Przyjaciół SP4

Drukuj

Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku jest organizacją pożytku publicznego, dlatego możemy prosić Państwa o przekazanie 1% podatku na realizację celów statutowych.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym w specjalnej tabeli podać:

  • Nazwę organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół SP4 w Słupsku

  • Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000352605

  • Wysokość wpłacanej kwoty

 

Zachęcamy również do wsparcia naszego Stowarzyszenia  darowiznąw dowolnej kwocie na konto

BANK ZACHODNI WBK

88 1500 1692 1216 9007 3319 0000

 Każdą darowiznę przekazaną na naszą organizację z dopiskiem: "na cele oświatowe" można odliczyć od podatku dochodowego.

 

Zachęcamy do wsparcia naszej działalności!

 

Dziękujemy za okazane zainteresowanie i życzliwość!

-----------------------

 

 

V Kongres Współpracy Lokalnej w Słupsku

 

Kongres zorganizowało Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, we współpracy z Miastem Słupsk oraz z firmą Witkac. Celem Kongresu była wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje centralne, samorządy, organizacje pozarządowe oraz firmy w obszarze zlecania zadań.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska, Jerzy Owsiak – Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Paweł Orłowski – Marszałek Województwa Pomorskiego, Henryk Wujec – działacz opozycyjny i doradca Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Aleksandra Zemke z barcelońskiego stowarzyszenia Smilemundo.

 

- Nie można robić focha - przekonywał Jerzy Owsiak podczas panelu w Ośrodku Teatralnym Rondo, dając do zrozumienia, że lepsza jest współpraca niż walka na poziomie samorządowym.

 


 

„Przyjaciel Szkoły”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
oraz
Dyrektor , Uczniowie i Nauczyciele
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka  w Słupsku
podczas  uroczystości 19 XII 2013r. nadali

Tytuł Przyjaciela Szkoły

Pani Annie Gidzielskej

Prezesowi  Fundacji ENERGA

Pani Beacie Kątnik

Pełnomocnikowi  Prezydenta Miasta Słupska  ds. Osób Niepełnosprawnych

Tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymali  również ks. Czesław Kaliszan i Pan  Marcin Nejman.

 

Serdecznie podziękujemy  za bezinteresowną pomoc, życzliwość  i  ofiarność okazaną  naszej szkole oraz za troskę  o dobro naszych uczniów. Tylko dzięki pomocy takim ludziom może  funkcjonować stowarzyszenie, które założyliśmy przed trzema laty  i dzięki temu jesteśmy w stanie   nieść pomoc potrzebującym dzieciom.   Wyrażamy ogromną wdzięczność oraz podziękowanie  i jednocześnie życzymy sukcesów w pracy  oraz spełnienia marzeń i samych pogodnych dni w życiu.

 

Podziękowanie za zbiórkę 1% podatku

Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Łączna kwota wpłaconych środków to 7290,20 zł.

       Jesteśmy zaszczyceni, że wybrali Państwo nasze Stowarzyszenie, a tym samym przyczynili się do uświetnienia jakości zajęć dydaktyczno - opiekuńczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku.

    Z pozyskanych pieniędzy planujemy zakupić sprzęt do pracowni komputerowej.

      Ze względu na ochronę danych osobowych nie możemy podziękować każdemu z osobna, dlatego też składamy Ludziom Dobrego Serca serdeczne podziękowania.

      Jeszcze raz gorąco dziękujemy i jednocześnie liczymy na WAS przy kolejnym rozliczeniu podatkowym.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności!

Zarząd Stowarzyszenia 

 


 

 

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 9th. Copyright SP4Slupsk